Rólunk

Célunk: az építő-, alap- és kiegészítő anyagok megfelelőségének magas műszaki színvonalú igazolása, partnereink problémáinak megoldása!

Kollégáinkkal azért dolgozunk, hogy a megfelelőség értékelés és igazolás eljárását megbízóink ne szükséges rosszként, hanem a műszaki fejlődést szolgáló korrekt partneri együttműködésként éljék meg. Legyen szó bonyolultabb laboratóriumi vizsgálatokról, szabályozott építési termékek tanúsításáról, műszaki értékelések végzéséről, komplex kutatásokról, tanácsadásról.

A magas színvonalat képzett és gyakorlott munkatársaink (mérnökök, technikusok), színvonalas munkakörülmények és korszerű eszközök alkalmazása, a mindennapi kihívásokhoz való rugalmas alkalmazkodás biztosítja.

Urbán Ferenc
ügyvezető

Cégadatok

Cégnév: Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Cemkut Kft.
Idegen nyelvű elnevezések:   Cemkut Forschungs, Entwicklungs GmbH für Zementindustrie
Cemkut Research Development Co Ltd for Cement Industry

Székhely: H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Levelezési cím: H-1300 Budapest, Pf.: 230.
Telefon: +36 1 388 3793
Mobil: +36 30 641 7365
E-mail: cemkut@cemkut.hu

Adószám: 10904778-2-41
EU adószám: HU 10904778
Cégjegyzékszám: 01-09-269745
EU egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-269745
Statisztikai számjel: 10904778-7219-113-01
Főtevékenység: 72.19 – 08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Tag neve, székhelye: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség, 1034 Budapest, Bécsi út 120.
Ügyvezető: Urbán Ferenc
Könyvvizsgáló: ECOTIPP Könyvszakértő, Adótanácsadó és Szolgáltató Kft.
Alkalmazottak száma: 16 fő

Bank: OTP Kerületi fiók; H-1062 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.
Bankszámlaszám: 11705008-22556107-00000000
IBAN: HU03 1170 5008 2255 6107 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB

Történetünk

A CEMKUT Cementipari Kutató-fejlesztő Kft.-t 1991-ben a Cementipari Társaságok, a CEMÜ és a SZIKKTI alapították a SZIKKTI Cementkutató Osztályára alapozva. 1994-ben a CEMKUT Kft. egyesült a SZIKKTI Energetikai Osztályából 1990-ben szerveződött Technocem Kft.-vel. 1995-ben csatlakozott a SZIKKTI analitikai részlege, majd 2001-ben a Betonolith Kft. Az így létrejött szervezet képessé vált a cement, beton, mész és egyéb építőanyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, kutatási-fejlesztési, szakértési feladatok elvégzésére.

A CEMKUT Kft. 100 %-os tulajdonosa a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség.

2007-ben létrehoztuk Tanúsítási Irodánkat, mely a Cemkut Kft. kijelölt és EU bejegyzett státuszának megszerzésével számos építési termék és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítását, felügyeletét végzi.

Majd erre alapozva 2018-ban a Műszaki Értékelő Irodánkat, amely olyan építési célú termékek esetén jogosult eljárni, amelyre nem, vagy csak részben vonatkozik európai harmonizált vagy magyar szabvány/műszaki előírás.

A Társaság a jogelődök több évtizedes tudományos, kutatói és vizsgálati tapasztalataira alapozva végzi munkáját. Független, pártatlan szervezet, mentes mindenféle kereskedelmi, pénzügyi és egyéb nyomástól.

Megfelelőségértékelés

A CEMKUT Kft. Kijelölt és EU bejegyzett minőségében jogosult meghatározott építési termékek és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítására, akkreditált vizsgálólaboratóriumként mechanikai, kémiai, analitikai vizsgálatok, mintavételek végzésére. Ezen megfelelőségértékelési tevékenységeket teljessé téve, immár olyan építési célú termékek esetében is jogosult az eljárást lefolytatni, amelyekre nem, vagy csak részben vonatkozik európai harmonizált vagy – NMÉ esetén – magyar szabvány/műszaki előírás. A Tanúsítási Iroda, Műszaki Értékelő Iroda és Vizsgálólaboratórium az adott tevékenységre vonatkozó követelmények alapján kialakított minőségirányítási rendszerekkel rendelkezik.

Szakmai tevékenység

A CEMKUT Kft. munkatársainak szakmai felkészültségét, tapasztalatát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a hazai és külföldi folyóiratokban, szaklapokban (International Journal of Mineral Processing, ZKG, Cement & Concrete Composites, Beton, Építőanyag stb.) számos cikket jegyeztek szerzőként, társszerzőként, és rendszeresen előadást tartanak rangos hazai és nemzetközi konferencián (Weimar, Montreal, Budapest, Bécs, Heidelberg, St. Louis, Durban stb.).

A CEMKUT Kft. nagy gondot fordít hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolására, fejlesztésére. Szakmai és tudományos együttműködést folytat többek között a Veszprémi Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel, továbbá részt vesz hazai és nemzetközi intézmények, bizottságok munkájában is. Tagja az Európai Cement Kutatási Akadémiának (ECRA), együttműködik a német VDZ (Verein Deutscher Zementwerke e.V.) és az osztrák VÖZ (Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie) szövetségekkel és kutatóintézetekkel.

Szervezeti felépítés