Rólunk

A CEMKUT Cementipari Kutató-fejlesztő Kft.-t 1991-ben a Cementipari Társaságok, a CEMÜ és a SZIKKTI alapították a SZIKKTI Cementkutató Osztályára alapozva. 1994-ben a CEMKUT Kft. egyesült a SZIKKTI Energetikai Osztályából 1990-ben szerveződött Technocem Kft.-vel. 1995-ben csatlakozott a CEMKUT Kft.-hez a SZIKKTI analitikai részlege, majd 2001-ben a Betonolith Kft. Az így létrejött szervezet képessé vált a cement, beton, mész és egyéb építőanyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, kutatási-fejlesztési, szakértési feladatok elvégzésére. A CEMKUT Kft. 100 %-os tulajdonosa a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség.

A Társaság a jogelődök több évtizedes tudományos, kutatói és vizsgálati tapasztalataira alapozva végzi munkáját. Jól felkészült, tapasztalt szakemberekkel dolgozik, korszerű műszerekkel felszerelt, európai színvonalú vizsgálólaboratóriummal rendelkezik. Független, pártatlan szervezet, mentes mindenféle kereskedelmi, pénzügyi és egyéb nyomástól.

A CEMKUT Kft. Kijelölt és EU bejegyzett minőségében jogosult meghatározott építési termékek és üzemi gyártásellenőrzés tanúsítására, akkreditált vizsgálólaboratóriumként mechanikai, kémiai, valamint környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaegészségügyi vizsgálatok, mintavételek, mérések végzésére. Ezen megfelelőségértékelési tevékenységeket teljessé téve, immár olyan építési célú termékek esetében is jogosult az eljárást lefolytatni, melyekre nem, vagy csak részben vonatkozik európai harmonizált vagy – NMÉ esetén – magyar szabvány/műszaki előírás. A Tanúsítási Iroda, Műszaki Értékelő Iroda és Vizsgálólaboratórium az adott tevékenységre vonatkozó követelmények alapján kialakított minőségirányítási rendszerekkel rendelkezik.

A CEMKUT Kft. munkatársainak szakmai felkészültségét, tapasztalatát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a hazai és külföldi folyóiratokban, szaklapokban (International Journal of Mineral Processing, ZKG, Cement & Concrete Composites, Beton, Építőanyag stb.) számos cikket jegyeztek szerzőként, társszerzőként, és rendszeresen előadást tartanak rangos hazai és nemzetközi konferencián (Weimar, Montreal, Budapest, Bécs, Heidelberg, St. Louis, Durban stb.).

A CEMKUT Kft. nagy gondot fordít hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolására, fejlesztésére. Szakmai és tudományos együttműködést folytat többek között a Veszprémi Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel, továbbá részt vesz hazai és nemzetközi intézmények, bizottságok munkájában is. Tagja az Európai Cement Kutatási Akadémiának (ECRA), együttműködik a német VDZ (Verein Deutscher Zementwerke e.V.) és az osztrák VÖZ (Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie) szövetségekkel és kutatóintézetekkel.

A Társaság szakmai hírnevének megőrzése, erősítése érdekében nagy hangsúlyt fektet a képzett munkatársak szakmai fejlődésére, színvonalas munkakörülmények biztosítására és a lehető legkorszerűbb eszközök alkalmazására. Rugalmasan alkalmazkodik a mindennapi kihívásokhoz.