Vizsgálatok

Vizsgálólaboratóriumunkban szilikátipari ásványok, nyersanyagok és termékek mechanikai és kémiai vizsgálatát végezzük klasszikus és műszeres analitikai módszerekkel, helyszíni mintavételekkel.

A vizsgálatokat szabványos előírások, egyedi módszerek és egyéni igények alapján végezzük.

Akkreditált vizsgálataink száma meghaladja a százat, amely további több száz vizsgálattal egészül ki egységes minőségügyi rendszerünkben.

Kék Ildikó
Laboratórium vezető

Cement, cementgyártás nyersanyagai és alapanyagai

A termékszabványban előírtak, valamint a gyártás és felhasználás szempontjából szükséges jellemzők fizikai, mechanikai és kémiai vizsgálata. A cementgyártás nyersanyagainak és alapanyagainak (mészkő, márga, homok, piritpörk, nyersliszt, klinker, pernye, kohósalak, gipsz, gipszkő stb.) vizsgálata.

Fizikai és mechanikai vizsgálatok

 • Szilárdság meghatározása
 • Kötési idő meghatározása
 • Térfogat-állandóság vizsgálata
 • Sűrűség meghatározása
 • Fajlagos felület meghatározása
 • Szulfátállóság vizsgálata
 • Vízmegtartó képesség mérése
 • Levegőtartalom mérése
 • Hidratációs hő – hőfejlődés meghatározása
 • Őrlési finomság- és a részecskeméreteloszlás meghatározása

Kémiai vizsgálatok

 • Összetétel meghatározás klasszikus kémiai módszerekkel
 • Összetétel meghatározás ICP-OES vizsgálatokkal
 • Kristályos összetétel és amorf tartalom meghatározása röntgendiffrakcióval
 • Termoanalitikai vizsgálatok
Építési mész, mészkő és mésztermékek

A termékszabványban előírtak, valamint a gyártás, felhasználás szempontjából szükséges jellemzők fizikai, mechanikai és kémiai vizsgálata. Ezenkívül az építési mész alapanyagának, a mészkőnek vizsgálata.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • Szilárdság meghatározása
 • Kötési idő meghatározása
 • Térfogat-állandóság vizsgálata
 • Fajlagos felület meghatározása
 • Reakcióképesség meghatározása
 • Fehérség meghatározása

Kémiai vizsgálatok

 • Összetétel meghatározás klasszikus kémiai módszerekkel
 • Összetétel meghatározás ICP-OES módszerrel
 • Termoanalitikai vizsgálatok
Gipszkő, gipsz, REA-gipsz és gipsz alapú anyagok

Gipsz alapú anyagok és gipsz, mint kötésszabályozó anyag termékszabványban előírtak, valamint a gyártás, felhasználás szempontjából szükséges jellemzőinek fizikai, mechanikai és kémiai vizsgálata.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • Szilárdság meghatározása
 • Kötési idő meghatározása
 • Méret, tömeg meghatározása
 • Testsűrűség meghatározása
 • Vízfelvevő képesség meghatározása

Kémiai vizsgálatok

 • Összetétel meghatározás klasszikus kémiai módszerekkel
 • Összetétel meghatározás ICP-OES módszerrel
 • Termoanalitikai vizsgálatok
Beton és habarcs adalékanyagok

Kőanyaghalmazok (kavics, homok, stb.), mint adalékanyagok termékszabvány szerinti, valamint fizikai, mechanikai és kémiai vizsgálatai.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • Szemmegoszlás meghatározása, finomszem tartalom
 • Kötésre és szilárdságra gyakorolt hatás vizsgálata
 • Térfogat-állandóság vizsgálata
 • Sűrűség-testsűrűség, halmazsűrűség, hézagtérfogat meghatározása
 • Kopásállóság, aprózódás vizsgálat
 • Fagyállóság meghatározása
 • Finomszem tartalom (finomszemek minősége) – metilénkék érték

Kémiai vizsgálatok

 • Klasszikus kémiai vizsgálatok
 • Alkáli-szilika reakció
Beton és habarcs adalékszerek

Folyósító, fagyásgátló, kötésgyorsító és egyéb adalékszerek vizsgálata.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • Frissbeton tulajdonságaira gyakorolt hatás vizsgálata
 • Megszilárdult beton tulajdonságaira gyakorolt hatás vizsgálata

Kémiai vizsgálatok

 • Összetétel meghatározás klasszikus kémiai módszerekkel
 • Összetétel meghatározás ICP-OES módszerrel
Beton keverővíz

Az MSZ 4798 szerinti betonok keveréséhez használható vízzel kapcsolatos, MSZ EN 1008 szabvány szerinti vizsgálatok és a víz alkalmasságának meghatározása.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • Kötési időre gyakorolt hatás
 • Megszilárdult habarcs és beton szilárdságára gyakorolt hatás
 • Sűrűség meghatározása

Kémiai vizsgálatok

 • Összetétel meghatározás klasszikus kémiai módszerekkel
 • Összetétel meghatározás ICP-OES módszerrel
Beton kiegészítő anyagok

Beton kiegészítő anyagainak (pernye, mészkő, granulált kohósalak, stb.) termékszabványok szerinti vizsgálata.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • k-érték meghatározása
 • Aktivitási index meghatározása
 • Finomság meghatározása
 • Kötési idő, vízigény, térfogatállandóság meghatározása
 • Sűrűség meghatározása

Kémiai vizsgálatok

 • Összetétel meghatározás klasszikus kémiai módszerekkel
 • Összetétel meghatározás ICP-OES módszerrel
Betonkeverékek, termékek, habarcsok

Betonkeverékek, vasalatlan beton elemek, betontermékek és habarcsok termékszabvány szerinti, valamint mechanikai vizsgálatai.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • Beton próbatest készítése
 • Terülés meghatározása
 • Roskadás meghatározása
 • Tömörödési tényező meghatározása
 • Légtartalom meghatározása
 • Vízzáróság meghatározása
 • Szilárdság (nyomó, hajlító-húzó és hasító-húzó) vizsgálata
 • Testsűrűség meghatározása
 • Vízfelvétel meghatározása
 • Kopásállóság, fagyállóság, illetve fagy- és olvasztósó állóság meghatározása
 • Bedolgozhatósági idő meghatározása
 • Vízmegtartó képesség meghatározása

Kémiai vizsgálatok

 • Kémiai összetétel meghatározása
 • Termoanalitikai vizsgálatok
Munkaegészségügy

Munkahelyekhez, ipari technológiákhoz kötődő minták laboratóriumi vizsgálata.

Fizikai, mechanikai vizsgálatok

 • Szemcseméret eloszlás lézerdiffrakcióval

Kémiai vizsgálatok

 • Szálló por respirábilis kvarctartalom mérése
 • Munkahelyi levegő nyomelemeinek ICP-OES vizsgálata
 • Technológiai légszennyező források nyomelemeinek ICP-OES vizsgálata