Szolgáltatások

A vizsgálat, tanúsítás és műszaki értékelés mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk.

Tanácsadó szolgálat

Betontechnológiai és Cement Felhasználási és Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálatot működtetünk.

Tudományos tanácsadóink, kutatómérnökeink és betontechnológus szakembereink magas szintű szakmai tájékoztatást nyújtanak a hozzájuk forduló cégeknek vagy magánszemélyeknek a cement felhasználásával összefüggő, ill. betontechnológiai kérdések, problémák megoldásához.

Segítséget nyújtunk a nemzeti és nemzetközi szabványok, valamint egyéb műszaki előírások alkalmazásában. Tanácsot adunk a beton alapanyagainak kiválasztására, a betonösszetétel meghatározására, a beton készítési módszereire, utókezelésére, a beton minőségellenőrzésére.

Szükség esetén vizsgálati javaslatot dolgozunk ki egy adott probléma megoldására, továbbá szakvéleményezéssel, ill. tanácsadással segítjük a műszaki jellegű kérdések tisztázását. 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Komplex kutatások

A nagyobb volumenű, hosszabb lefutású, számos esetben tudományos megalapozást is igénylő feladatok mellett behatóan foglalkozunk kisebb, operatív jellegű üzemi feladatokkal, problémákkal is. Cementipari tevékenységünk a nyersanyagkutatástól a késztermékek vizsgálatáig és minősítéséig a teljes cementgyártási technológiát átöleli. A betonkutatás a cementkutatással összehangoltan történik, tisztázandó a gyakorlati felhasználás során felmerülő, a beton beépítésével, tartósságával stb. kapcsolatos kérdéseket.

Emellett az építési meszek, építési gipszek, gipszalapú termékek, habarcsok, esztrichek és esztrichhabarcsok kémiai, fizikai-kémiai és mechanikai vizsgálatával, kutatási feladatok végzésével is foglalkozunk.

Kiemelt kutatási témakörök:

 • Természetes és alternatív nyersanyagok, cementipari nyerslisztek kémiai, fizikai és technológiai vizsgálata.
 • A kromátszegény cement előállításának cementkémiai és -technológiai kérdései.
 • CaSO4-tartalmú természetes (gipszkő, anhidrites gipszkő, stb.) és mesterséges eredetű (REA-gipsz) cement-kötésszabályozó anyagok.
 • Őrléselméleti és őrléstechnikai kérdések a cementiparban.
 • Többkomponensű kompozit-portland- és kompozitcementek.
 • A hazai cementipar CO2-emissziója csökkentésének elvi lehetőségei nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével.
 • A hazai és nemzetközi szabványosítással összefüggő feladatok, szabványos vizsgálati módszerek kidolgozása.
 • A cementek szulfátállóságával kapcsolatos kérdések, vizsgálati módszerek fejlesztése.
 • A cementek hidratációs hőfejlesztése különböző hőmérsékleten történő szilárdulás során.
 • Csökkentett klinkerhányadú, cementkiegészítő anyago(ka)t tartalmazó cementek előállítási technológiájának fejlesztése, ezen cementek vizsgálata, különös tekintettel az alkalmazástechnikai tulajdonságokra.
 • Vékonybeton-szőnyegezés.
 • Betonok savállósága, vizsgálati és minősítési módszerek fejlesztése.
 • Betonadalékanyagok alkáli-szilika reakcióképessége.
 • Betonstruktúra és a betonok tartóssági tulajdonságai.

Szakembereink rendszeresen tartanak előadásokat egyetemeken, konferenciákon, oktatásokat egyedi igények szerint is.

Dr. Gável Viktória kutatómérnök

EHS

Tevékenységi körünk jelentős részét adja a cement- és mészipart érintő hazai és EU-s környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági tárgyú jogszabály-tervezetekkel, műszaki irányelv-tervezetekkel kapcsolatos egységes iparági álláspontot tükröző hatásvizsgálatok, elemző, döntés-előkészítő, szakértői anyagok készítése és továbbítása a hazai döntéshozók, jogalkotók, illetve az Európai Cementipari Szövetség, a CEMBUREAU felé.

További feladataink közé tartozik a REACH (vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályzó 1907/2006/EK rendelet) és a CLP rendelet (osztályozást, címkézést, csomagolást szabályozó 1272/2008/EK rendelet) cement- és mészipari alkalmazásának segítése, biztonságtechnikai adatlapok készítése, a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidról szóló munkáltatói és munkavállalói oldalról is aláírt egészségvédelmi megállapodás (NEPSI) pontjainak a cement- és mészüzemekben történő alkalmazásának támogatása, jelentések készítése, valamint az EU ETS kibocsátás-kereskedelmi rendszer iparági tevékenységeket érintő módosító előterjesztéseinek nyomon követése és véleményezése, a hatályos rendelkezések végrehajtásának támogatása.

Viziné Csősz Anita környezetmérnök