Cement- és betonipari képzés a Cemkut Kft. dolgozói számára

Cement- és betonipari képzés a Cemkut Kft. dolgozói számára

Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy oktatási tevékenységét is összehangolta a CeMBeton és a MABESZ, tagvállalatainak szakemberei részt vesznek a hazai felsőfokú szakemberképzésben, hogy sokrétű tudásukat átadják a jövő mérnökeinek. Az oktatási tevékenység összefogásában és az egyes szakterületek elméleti oktatásában a Cemkut Kft. munkatársai is részt vesznek, a vizsgálatokat a gyakorlatban kémiai és mechanikai laboratóriumainkban mutatjuk be. Az így felgyűlt tudásanyagból a Cemkut Kft. teljes személyi állományának is tartottunk továbbképzést, melyet cement- és betonelemgyár látogatással egészítettünk ki.

A cement- és betonipar ma már innováció, energiatudatos gyártás és nemzetközi tudásbázis összessége, a körforgásos gazdaság fontos pillére, melyben a hazai gyártók és a kapcsolódó vállalkozások technikailag és szakmailag is a világ élvonalát képviselik. A felgyorsult építőipari fejlődés olyan új irányokat jelöl ki, amelyekben a szakembereknek is folyamatosan tovább kell képezniük magukat, hogy naprakész, versenyképes kompetenciákkal álljanak a mindennapi kihívások elé.

A Cemkut Kft. dolgozói több szakterületen is kiváló szaktudással rendelkeznek, modern infrastruktúrával és eszközparkkal felszerelt kémiai és mechanikai laboratóriumunk, környezetvédelmi és munkaegészségügyi mérőcsoportunk a legmagasabb szakmai színvonalon végzi tevékenységét. A CeMBeton tulajdonában álló társaságként szabályozási, szabványosítási, műszaki állásfoglalási, szakértési területeken is jelen vagyunk mind hazai, mind európai uniós szinteken. Mindezen tevékenységekkel kapcsolatban nem csak egy-egy szakterület alapos ismeretére, hanem az egész iparág, és az iparágat érintő szabályzás összefüggéseinek az ismeretére is szüksége van szakembereinknek. Látva a szövetségek felsőfokú szakemberképzésben résztvevő hallgatóknak tartott színvonalas oktatási anyagait, a Cemkut Kft. vezetése hasznosnak ítélte, hogy a társaságnál már eddig is meglévő folyamatos képzéseken túl ezt a tudásanyagot saját dolgozóival is megismertesse. Ezzel is szélesíthetjük szakmai tudásunkat, illetve betekintést nyerhetünk egymás szakmai tevékenységébe, a mindennapok kihívásaiba, és az azokra adott műszaki megoldásokba.

A képzés keretében dr. Gável Viktória előadásában a cement kötőanyagokról, a cement- és cementtechnológiai vizsgálatokról; Nemes Attila a cementgyártás környezeti hatásairól, a levegőtisztaság-védelemről és az engedélyezési folyamatokról; Urbán Ferenc a szabványosítás, a minőségirányítás, a beépíthetőség és a forgalomba hozatal gyakorlati tudnivalóiról, valamint az előregyártásról; Gál Attila a transzportbeton fogalmáról és osztályozásáról, felhasználási körülményeiről; Illés Ferenc a cementgyártás folyamatáról; Asztalos István az adalékszerek alkalmazásáról tartott képzést. Dr. Bartha András műszeres analitikai vizsgálatok témakörben részletesen ismertette a cementipari nyersanyagok és termékek analitikai vizsgálatának módszereit és berendezéseit, a meghatározandó komponensek elemzését klasszikus és kisműszeres módszerekkel, valamint fémes komponensek XRF, AAS (láng, elektrotermikus atomizáció és hidridtechnikával meghatározható komponensek) és ICP-OES módszerekkel a fő- és nyomelemek meghatározását. Fazekas Zoltán a környezetvédelmi, munka-egészségügyi mérések, légtechnikai vizsgálatok témakörébe adott betekintést. A képzést cement- és betonelemgyár látogatással egészítettük ki, itt átfogó képet kaptunk a gyártási folyamatokról, amit a gyakorlatban is megszemlélhettük.

Ahogy jól látszik, a kidolgozott témák nagyon széles szakmai spektrumon mozognak, ez pedig a programban résztvevő iparági szakemberek áldozatos munkájának eredménye. Méltán büszke az egész iparág az összegyűlt tudásanyagra, melyet nem csak az egyetemi felsőfokú szakemberképzés keretében, hanem ahogy az előzőekben is láttuk, tagvállalati szinten is kiválóan lehet hasznosítani.

A Cemkut Kft. szakembergárdáját főállású munkavállalóként 8 mérnök és 6 vizsgáló technikus alkotja, több éves/évtizedes tapasztalattal. A magas szakmai színvonal elérését, megtartását tanácsadók is segítik. A megszerzett tudás nem csak mindennapi feladataink magas színvonalú végzésének alapja, hanem ahhoz is nélkülözhetetlen, hogy szakembereink az egyetemi együttműködések keretében szakdolgozat, doktori disszertáció konzulensi, bírálói tevékenységeket lássanak el.

Cementgyár látogatás BME hallgatókkal: