Az építési termékek jogszerű forgalomba hozatalának szabályozási háttere 2013. július 1.-től megváltozott. 2013. június 30.-ig az építési termékek jogszerű forgalmazását a 89/106/EGK tanácsi irányelv (CPD-építési termék irányelv) és a nemzeti jogrendbe ültető 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szabályozta, melyből következően az egyes tagországok szabályozása eltért.

2011. április 24.-én megjelent a 305/2011 EU rendelet (CPR-építési termék rendelet), mely 2013. július 1.-el hatályon kívül helyezte az eddigi szabályozást, és minden tagországban egységesen szabályozza az EU területén a harmonizált szabványokkal vagy európai műszaki engedéllyel (EME) lefedett építési termékek jogszerű forgalmazását. Ezzel összhangban 2013. július 16.-án hatályba lépett a Kormány 275/2013.(VII. 16.) Korm. rendelete az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól. A rendelet – összhangban a CPR-el – tartalmazza az EU területén nem szabályozott vagy EME-vel nem rendelkező építési termékek Magyarország területére érvényes szabályozását.

Az új szabályozás magával vonta a kijelölt és bejelentett „Megfelelőségértékelő” szervek EU bejelentésének CPR szerinti, illetve az említett Kormány rendelet szerinti kijelölésének megerősítését.

A CEMKUT Kft.-t – Magyarországon az elsők között – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésével és ellenőrzésével kapcsolatos harmadik fél által végzendő feladatok ellátására kijelölte (honlapján közzétette), az EU-ban bejelentette (a NANDO publikus oldalán közzétette).

Mindezek alapján az új szabályozási környezetben is teljes jogkörrel igyekszünk kielégíteni régi/új megrendelőink igényeit.