A jövő mérnökei a CEMKUT Kft-ben

A CeMBeton és a MABESZ – tagvállalataik szakembereinek aktív részvételével – felsőfokú szakemberképzésben történő együttműködése keretében februárban két egyetem hallgatói is a CeMBeton tulajdonában álló Cemkut Kft-ben jártak.

A Cemkut Kft. nemcsak európai színvonalú mechanikai, kémiai és környezetvédelmi/munkaegészségügyi laboratóriumának vizsgálati képességeivel, hanem a szövetségek tagvállalatainak nyújtott kutatási, szabályozási és egyéb szakértői tevékenységekkel is támogatja az iparágat hazánkban és az európai unióban egyaránt. Mindezen tevékenységeket jelenleg 10 fő főállású, felsőfokú végzettségű szakember végzi (2 fő PhD fokozattal), de egyes részterületeken külső tanácsadók is tevékenykednek. Kollégáink szakértelmét számtalan szakcikk, szakmai előadás, továbbá a Szövetségek által képviselt iparágat érintő egyes szabványosítási, szabályozási, szakmai állásfoglalási kérdésekben végzett szakértői tevékenységünk elismertsége is igazolja hazánkban és az unióban is. Mindezen képességek alapján szakembereinkkel aktívan részt veszünk – a CeMBeton-MABESZ oktatási együttműködés keretében – a szakma naprakész, gyakorlatorientált tudásanyagának és tapasztalatának az egyetemi hallgatók részére történő átadásában.

 

A CeMBeton tagvállalatainak szakemberei a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének Cement- és betonipari eljárástechnika c. tantárgy keretében a BSc és az MSc hallgatók 32 óra elméleti oktatásban részesültek 2017 novemberében, melynek végeztével vizsgát tettek. Az oktatási anyag a kötőanyagoktól kezdve a cement és betongyártás technológiájába, mindennapi kihívásaiba vezette be a hallgatókat. Az MSc hallgatók 2018. februárban 1 hetes gyakorlati képzésen is részt vettek a Cemkut Kft-ben, Budapesten. A képzés első napján két területet ismerhettek meg részletesebben előadások formájában :

  1. Cement és cementtechnológiai vizsgálatok

Dr. Gável Viktória előadása részletesen ismertette a technológiai (őrölhetőség, égethetőség, klinkermikroszkópia), minősítő (kötésidő, térfogat-állandóság, szilárdság, puccolánosság) és alkalmazástechnikai tulajdonságok (őrlési finomság, vízigény, szulfátállóság, hidratációs hő, mészkivirágzási hajlam, szín) vizsgálatait és azok értékelési módszereit.

  1. Cementipari nyersanyagok és termékek analitikai vizsgálatának módszerei és berendezései

Szabó Katalin Dorottya áttekintést adott a legfontosabb cementipari nyersanyagokról, az alapanyagokról és késztermékekről, valamint az általános vizsgálati követelményekről. Majd bemutatta a kémiai összetétel meghatározásának nedves kémiai, valamint az egyes komponensek elemzésének klasszikus és kisműszeres módszereit. A derivatográfia (CO2; kristályvíz tartalom mérése; ásványi alkotók meghatározása), XRF és XRD (mintaelőkészítés XRF vizsgálatokhoz; mérés préselt pormintából; olvasztott gyöngyből), továbbá a fémes komponensek AAS és ICP-OES módszerekkel (fő- és nyomelemek meghatározása) történő meghatározásának rejtelmeibe is bevezette a hallgatókat.

A további négy napban a hallgatók a Cemkut Kft. labororatóriumaiban megtekintették a mechanikai és kémiai laboratórium eszközeit, készülékeit, illetve „élesben” is megismerhették az egyes vizsgálatokat a minta előkészítéstől a vizsgálatok elvégzésén keresztül az eredmények feldolgozásáig. Ennek keretében – a teljesség igénye nélkül – a hallgatók a mechanikai laboratóriumban megismerték a cementhabarcs, ill. próbatest készítésének szabványos módszerét, valamint a cementek egyéb, szabvány szerint végzett vizsgálatait (pl. szilárdság, szulfátállóság, kötési idő, őrlési finomság). Ezen kívül sor került a beton laboratóriumi keverésének, a beton próbatestek készítésének, valamint a friss- és megszilárdult beton vizsgálatainak (pl. terülés, roskadás, tömörödési tényező, testsűrűség, légtartalom, szilárdság, kopásállóság, fagy- és olvasztósó állóság, fagyhámlás) bemutatására is. A kémiai laboratóriumban pedig a lézer-granulometria, sűrűség, fajlagos felület és különféle anyagok termonalitikai vizsgálatán túlmenően a cementek kémiai elemzésének, valamint a fém-szennyezés, nyomelem és egyes alkotók vizsgálatának különböző módszereit is valós mintákon tekinthették meg.

A CeMBeton-MABESZ közös oktatási programja a BME-n is jelen van a Zielinski Szilárd Szakkollégium szervezésében. A hallgatók egyetemi leterheltségét figyelembe véve új struktúrában szervezzük a Cement- és Betonipari kurzust. Az elméleti anyagokat a 4 gyárlátogatáshoz (CeMBeton kutató-vizsgáló, cementgyár, betonüzem, előregyártó üzem) kapcsoljuk, melynek első állomásaként a hallgatók a Cemkut Kft-ben jártak március 9-én.

Az előadások keretében Urbán Ferenc a CeMBeton/Cemkut bemutatása után a szabványosítás, minőségirányítás, illetve az építési termékek jogszerű forgalomba hozatalának és beépíthetőségének szabályozási területét ismertette gyakorlati megközelítésben, majd Szabó Katalin Dorottya adott áttekintést az egyes szilikátbázisú építőipari termékek, azok alap-, nyers- és kiegészítő anyagainak fizikai és kémiai vizsgálati módszereiről, berendezéseiről. Előadásában a laboratóriumi vizsgálatok és az építőipar különböző szegmenseinek kapcsolatáról, a legfontosabb mérési módszerekről és azok gyakorlati alkalmazhatóságáról beszélt. Kiemelte azon mérési eljárásokat, melyekkel az épületszerkezeteket, műtárgyakat hosszú időn – évtizedeken – keresztül érő környezeti hatásokat laboratóriumi „gyorsított” eljárásokkal tudjuk vizsgálni. Emellet arról is beszélt, hogy az egyes cement-, beton- és egyéb tulajdonságok meghatározása milyen hasznos információkat szolgáltat a tervezésben, gyártásban, kivitelezésben dolgozó szakemberek számára. Az előadásokat követően a hallgatók a laboratóriumban meg is tekinthették az őrlés, osztályozás és az egyes mechanikai és kémiai vizsgálatok eszközeit, környezetét.

Az oktatási program következő állomásain a hallgatók a cementgyártás, a transzportbeton gyártás és az előregyártás elméleti és gyakorlati oldalait ismerhetik meg 1-1 gyárlátogatás keretében.