Vizsgálatok, mérések

Szilikátipari ásványok, nyersanyagok és termékek mechanikai és kémiai vizsgálatát (klasszikus és műszeres), valamint környezetvédelmi és munka-egészségügyi méréseket, helyszíni mintavételeket végzünk szabványos előírások, egyedi módszerek, egyéni igények alapján, mely vizsgálatok nagy része a NAH által akkreditált. (Részletező okiratunkat itt tekintheti meg.)

Műszerparkunkat ide kattintva tekintheti meg!

Cement és alkotórészei

A termékszabványban előírtak, valamint a gyártás, felhasználás számára meghatározó jellemzők fizikai, mechanikai és kémiai vizsgálata. A cementgyártás nyersanyagainak (mészkő, márga, homok, piritpörk, nyersliszt, klinker, pernye, kohósalak, gipsz, gipszkő) vizsgálata:

 • szilárdság
 • kötési idő
 • térfogat-állandóság
 • sűrűség
 • fajlagos felület
 • kémiai összetétel
 • termoanalitikai vizsgálat
 • hidratációs hő

Mész

A termékszabványban előírtak, valamint a gyártás, felhasználás számára meghatározó jellemzők fizikai, mechanikai és kémiai vizsgálata. Az építési mész alapanyagának, a mészkőnek vizsgálata:

 • szilárdság
 • kötési idő
 • térfogat-állandóság
 • fajlagos felület
 • kémiai összetétel
 • termoanalitikai vizsgálat
 • reakcióképesség
 • fehérség

Gipsz alapú anyagok

Gipszkő, gipsz, REA-gipsz és gipsz alapú anyagok kémiai összetételének meghatározása, valamint fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata:

 • szilárdság
 • kötési idő
 • méret, tömeg
 • testsűrűség
 • vízfelvevő képesség
 • kémiai összetétel
 • termoanalitikai vizsgálat

Habarcsok

Falazóhabarcsok, vakolóhabarcsok mechanikai vizsgálatai:

 • szilárdság
 • testsűrűség
 • levegőtartalom
 • bedolgozhatósági idő
 • vízmegtartó képesség

Beton adalékanyagok, adalékszerek

Kőanyaghalmazok (kavics, homok, mészkő), mint adalékanyagok fizikai, mechanikai és kémiai vizsgálatai, valamint egyéb beton adalékszerek (pernye, fagyásgátló, kötésgyorsító, stb.) vizsgálata:

 • szilárdság
 • kötési idő
 • térfogat-állandóság
 • sűrűség – testsűrűség, halmazsűrűség
 • kopás-, aprózódásvizsgálat
 • kémiai összetétel
 • alkáli-szilika reakció
 • finomszem tartalom – metilénkék-érték

Betonkeverékek, termékek

Betonkeverékek, vasalatlan beton elemek, betontermékek mechanikai vizsgálata:

 • próbatest készítése
 • tömörödési tényező
 • terülés
 • légtartalom
 • vízzáróság
 • szilárdság
 • méretek
 • testsűrűség
 • vízfelvétel
 • kopás, fagyhámlás
 • termoanalitikai vizsgálat

Üveg- és kerámiaipari nyersanyagok

Üveg és kerámia, illetve ezek alapanyagainak kémiai vizsgálata:

 • kémiai összetétel
 • termoanalitikai vizsgálat

Mintavétel, minta-előkészítés

A cement, építési mész, friss beton helyszíni mintavételezését, laboratóriumunkban minta-előkészítését végezzük a vonatkozó szabványok, előírások, egyéni eljárások alapján.

Kapcsolat:
Dr. Freiler-Nagy Ágnes laboratóriumvezető
+36 30 839 7985
freilera@cemkut.hu

A környezetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint légtechnikai helyszíni vizsgálatokat, mintavételeket végzünk a levegőminőség, szállópor és szilárd anyag valamint a nehézfémek, nyomelemek meghatározása, továbbá technológiai értékelés területén. A helyszínen vett minták laboratóriumi elemzését korszerű műszerparkunkkal végezzük.

Helyhez kötött légszennyező pontforrások vizsgálata:

 • Szilárd légszennyezőanyag emissziójának meghatározása
 • Füstgáz komponensek folyamatos emissziómérése (O2, CO2, CO, NOX, SO2)
 • Abszorpciós mintavételek és kémiai elemzések
 • Adszorpciós mintavételek, szerves légszennyezők vizsgálata
 • Szilárd légszennyezők fémtartalmának meghatározása (AAS, ICP-OES módszerrel)
 • Hatásterület lehatárolása

Környezeti levegő vizsgálata:

 • Ülepedő pormérés
 • Szemcseméret meghatározás
 • Szilárd légszennyezők fémtartalmának meghatározása
 • Nedvességtartalom, páratartalom, légsebesség mérése

Munkahelyi légtér vizsgálata, munkaegészségügyi mérések:

 • Szállópor mérése, belélegezhető és respirábilis porkoncentráció meghatározása
 • Respirábilis kristályos szilícium-dioxid (RCS) tartalom meghatározása
 • Szállópor fémtartalmának meghatározása
 • Adszorpciós mintavételek, szerves szennyezők vizsgálata
 • Hegesztési gázok mintavétele

Légtechnikai mérések, vizsgálatok:

 • Térfogatáram-mérés
 • Porleválasztó berendezések légtechnikai felülvizsgálata
 • Légtechnikai rendszerek (ventilátorok) felülvizsgálata

Kapcsolat:
Fazekas Zoltán környezetmérnök
+36 30 641 7365
fazekasz@cemkut.hu