Levegőtisztaság-védelem

Környezetvédelem / Levegőtisztaság-védelem

Munkavédelem / Munkahelyi levegő

Légtechnika

 

Környezetvédelem / Levegőtisztaság-védelem

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a levegő védelméről) szerint helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető. Vállaljuk légszennyező pontforrások engedélykérelmének elkészítését, valamint az emissziómérések elvégzését, a minták laboratóriumi vizsgálatát.

Emissziómérések

 • Helyhez kötött légszennyező pontforrások vizsgálata
 • Szilárd anyag (por) emisszió mérések
 • Szilárd anyag (por) fémtartalmának meghatározása (ICP-OES módszerrel)
 • Füstgáz emisszió mérések (CO, CO2, NOX, SO2)
 • Koromszám meghatározása
 • Illékony szerves légszennyező komponensek mintavétele, emissziójának meghatározása

Helyhez kötött légszennyező pontforrások hatásterületének meghatározása

Helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélykérelem dokumentációjának elkészítése (levegőtisztaság-védelem szakértői tevékenység)

Környezeti levegő vizsgálata

 • Ülepedő pormérés
 • Szilárd anyag (por) fémtartalmának meghatározása (ICP-OES módszerrel)
 • Környezeti levegő paramétereinek mérése, meghatározása (hőmérséklet, páratartalom, nedvességtartalom, légnyomás, légsebesség)
 • Szemcseméret meghatározás

Kérje ajánlatunkat az ajánlatkérés űrlapunkon, vagy ha kérdése van, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot szakembereinkkel.

 

Munkavédelem / Munkahelyi levegő

A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonságáról) tartalmazza a veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett koncentrációs értékeit, melyek igazolásához az alábbi vizsgálatokat végezzük.

Szállópor vizsgálatok

 • Respirábilis és teljes belélegezhető porkoncentráció meghatározása
 • Szilárd anyag (por) fémtartalmának meghatározása (ICP-OES módszerrel)
 • Szemcseméret meghatározás

Illékony szerves légszennyező komponensek mintavétele, koncentrációjának meghatározása
Hegesztési gázok mintavétele és elemzése (CO, CO2, NOX)

Kérje ajánlatunkat az ajánlatkérés űrlapunkon, vagy ha kérdése van, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot szakembereinkkel.

 

Légtechnika

Meglévő technológiai berendezések, légtechnikai rendszerek vizsgálata.

Zárt csatornák légtechnikai paramétereinek meghatározása

 • Hőmérséklet, pára- és nedvességtartalom, áramlási sebesség, térfogatáram- mérések
 • Gázelemzések (O2, CO2, CO, NOX, SO2)
 • Légcsatornában áramló szilárd anyag (por) koncentrációjának meghatározása

Légtechnikai rendszerek felülvizsgálata

 • Porleválasztó berendezések légtechnikai felülvizsgálata, hatásfokának meghatározása
 • Légtechnikai rendszerek (ventilátorok) felülvizsgálata

Kérje ajánlatunkat az ajánlatkérés űrlapunkon, vagy ha kérdése van, vegye fel közvetlenül a kapcsolatot szakembereinkkel.