Komplex kutatások

A nagyobb volumenű, hosszabb lefutású, számos esetben tudományos megalapozást is igénylő feladatok mellett behatóan foglalkozunk kisebb volumenű, operatív jellegű üzemi feladatokkal, problémákkal is. Cementipari tevékenységünk a nyersanyagkutatástól a késztermékek vizsgálatáig és minősítéséig a teljes cementgyártási technológiát átöleli. A betonkutatás a cementkutatással összehangoltan történik, tisztázandó a gyakorlati felhasználás során felmerülő, a beton beépítésével, tartósságával stb. kapcsolatos kérdéseket.

Emellett az építési meszek, építési gipszek, gipszalapú termékek, habarcsok, esztrichek és esztrichhabarcsok kémiai, fizikai-kémiai és mechanikai vizsgálatával, kutatási feladatok végzésével is foglalkozunk.

Kiemelt kutatási témakörök:

 • Természetes és alternatív nyersanyagok, cementipari nyerslisztek kémiai, fizikai és technológiai vizsgálata.
 • A kromátszegény cement előállításának cementkémiai és -technológiai kérdései.
 • CaSO4-tartalmú természetes (gipszkő, anhidrites gipszkő, stb.) és mesterséges eredetű (REA-gipsz) cement-kötésszabályozó anyagok..
 • Őrléselméleti és őrléstechnikai kérdések a cementiparban.
 • Többkomponensű kompozit-portland- és kompozitcementek.
 • A hazai cementipar CO2-emissziója csökkentésének elvi lehetőségei nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével.
 • A hazai és nemzetközi szabványosítással összefüggő feladatok, szabványos vizsgálati módszerek kidolgozása.
 • A cementek szulfátállóságával kapcsolatos kérdések, vizsgálati módszerek fejlesztése.
 • A cementek hidratációs hőfejlesztése különböző hőmérsékleten történő szilárdulás során.
 • Csökkentett klinkerhányadú, pernyetartalmú cementek előállítási technológiájának fejlesztése, ezen cementek vizsgálata, különös tekintettel az alkalmazástechnikai tulajdonságokra.
 • Vékonybeton-szőnyegezés.
 • Betonok savállósága, vizsgálati és minősítési módszerek fejlesztése.
 • Betonadalékanyagok alkáli-szilika reakcióképessége.

Szakembereink rendszeresen tartanak előadásokat egyetemeken, konferenciákon.

Publikációk és előadások jegyzékét ide kattintva tekintheti meg!

Kapcsolat:
Dr. Gável Viktória kutatómérnök
+36 30 839 8756
gavelv@cemkut.hu