Jelentősebb munkáink

Cementek megfelelőségértékelése

2024-re 4 országban, 9 üzem több, mint 40 cementtípusának folyamatos megfelelőségértékelését végezzük az előírt vizsgálatoktól az üzem gyártásellenőrzésig, igény szerint a Cr(VI) igazolási eljárással kiegészítve. Rendszeresen vizsgáljuk a gyártáshoz felhasznált alap- és kiegészítő anyagokat is.

Megbízóink a bonyolultabb technológiával rendelkező klasszikus cementgyáraktól az egyszerűbb keverőüzemekig gyártják termékeiket.

Építési mész

A mészgyártás sem nélkülözi szolgáltatásainkat, a gyártás tanúsítása mellett végezzük az oltatlan mész, hidratált pormész és mészkő laboratóriumi vizsgálatait, technológiai probléma esetén pedig bekapcsolódunk a feltáró vizsgálatokba.

Transzportbeton

Több mint 150 betonkeverő üzem tanúsítását végezzük az ország egész területén. A transzportbeton mellett az Útügyi Műszaki Előírások által szabályozott CKt keverékek és CP pályabetonok gyártásellenőrzését is tanúsítjuk. A betonkeverékek típusvizsgálatát teljes körűen el tudjuk végezni, így a távolsági tényező, vagy a Proctor-tömöríthetőség meghatározását is. A keverővíz megfelelőségét az MSZ EN 10080:2003 szabvány szerint vizsgáljuk.

Betonelemek

A betonelemek gyártói teljesítménynyilatkozat kiállításához szükséges a teljesítményt igazoló típusvizsgálat, előírás szerint a vonatkozó szabványnak, vagy NMÉ-nek való megfelelés tanúsítása. Az összes betonelemes szabvány szerinti tanúsításra rendelkezünk jogkörrel, számos betonelemgyártó üzemet tanúsítunk a falazóelemtől a 20 m-es gerenda gyártáság. Mechanikai laborunk a térkőtől az 1 méteres mederburkolóelemig minden releváns vizsgálatot végez, pl. fagyállóság, kopásállóság, nedvesség okozta alakváltozás stb.

Betonkárosodás

Vasbetonoknál a kloridion migráció, valamint a CO2 megkötés következményeként megváltozó pH a legfontosabb károsító tényező. Már több, mint 20 éve végezzük az ASTM szabvány szerinti töltésvándorlási képesség vizsgálatát, de a műszerpark továbbfejlesztésével ma már az EN 12390-18 szerinti kloridion migrációs képességet és annak időbeli változását szimulálva a migrációs együtthatót, a behatolási képességet is tudjuk számszerűsíteni.

Készülünk az EN 12390-12:2020 szabvány szerinti gyorsított karbonátosodás vizsgálatra is, amellyel a különböző cementtel készült betonok CO2 megkötő képességét vizsgáljuk, és tovább lépünk a betonkorrózió előrejelzésében.

Betonkárosodás – ASR

Az alkáli-szilika reakció okozta betonkárosodás előzetes becslésére már számos természetes kőanyaghalmazt és mesterséges beton adalékanyagot vizsgáltunk a magyarországi gyakorlatban elterjedt ASTM C 289 (kioldódásos) módszerrel, valamint bevezettük az ASTM C 1260 szerinti (duzzadásos) módszer szerinti vizsgálatot is.

Adalékszerek, kiegészítőanyagok

A modern betontechnológia elengedhetetlen eszközei a beton adalékszerek és kiegészítőanyagok (pl. mészkőliszt, pernye stb.), melyekkel a friss és megszilárdult beton tulajdonságait befolyásolhatjuk. Hatásmechanizmusaikat és egymásra hatásukat még a transzportbeton, vagy a betonelem gyártásban való alkalmazása előtt szükséges vizsgálni. Legyen szó egy- vagy többhatású adalékszerről, vagy kiegészítőanyagról, ezek üzemi gyártásellenőrzése tanúsítás köteles.

Kőanyaghalmazok

A különböző frakcióra osztályozott homokok, kavicsok, zúzott kövek, vagy építési-bontási törmelékek számos építési termék adalékanyagaként, vagy utak, műtárgyak földműveként szolgálhatnak. A felhasználási mód szerint külön-külön szabványok és Útügyi Műszaki Előírások szabályozzák a gyártás és gyártásellenőrzés körülményeit, melyek tanúsítását számos hazai bánya esetén végezzük. Mind a fizikai-mechanikai, mind a kémiai összetétel teljeskörű vizsgálatára fel vagyunk készülve.

Építőanyagok újrahasznosítása

A fenntartható építőanyagipar, a körforgásos gazdaságra való átállás egyik eszköze az újrahasznosítás.  Az ilyen anyagok keletkezhetnek gyártási hulladékból, selejtből, fel nem használt építőanyagból, rongálódásból, szerkezet bontásából.

A cél az, hogy ezek az anyagok ne lerakókban végezzék, hanem lehetőleg a legmagasabb értékben újrahasznosuljanak: pl. feltöltés helyett adalékanyagként, új termék alapanyagaként.

A széleskörű szakmai tudás mellett laboratóriumi vizsgálatokkal, megfelelőségértékeléssel, tanúsítással támogatjuk a gyártókat.

Betonacél

A teherviselő betonszerkezetek nélkülözhetetlen alapanyagai a betonacélok. Bár széleskörben használatosak, még sincs harmonizált európai szabvány, így ezekre a termékekre – legyen szó szálakról, hálókról, lecsévélt termékekről – Nemzeti Műszaki Értékelést kell készíteni, tanúsítani a terméket és az üzemi gyártásellenőrzést, beleértve a termék előírt laboratóriumi vizsgálatait is. Számos hazai, EU-s és Európán kívüli ország üzemére, termékeire végezzük – alvállalkozó bevonásával – a teljes teljesítmény-állandóság igazolási eljárást.

Építési projektek

Elengedhetetlen a felhasznált anyagok, beépített építési termékek megfelelőségének ellenőrzése. Vizsgálólaboratóriumunkban számos betonelem, alapanyag vizsgálatát, mérnökeinkkel az eredmények értékelését végezzük, legyen szó útépítésről, szerkezetépítésről, vagy atomerőműről.

Kör-, összehasonlító vizsgálatok

Több évtizede minden évben megszervezzük hazai és külföldi cementvizsgáló laboratóriumok részvételével az MSZ EN 196 szabványsorozat szerinti körvizsgálatot, az eredményeket az MSZ ISO 572:2 szabvány szerint feldolgozzuk és értékeljük.

Eseti jelleggel összehasonlító vizsgálatokat is szervezünk ugyanazon vagy hasonló mintán, két vagy több laboratóriummal, előzetesen meghatározott feltételek szerint. Az eredményeket feldolgozzuk és a NAH, illetve az EA-4/21 előírásainak megfelelő módszerrel értékeljük.