EHS

Tevékenységi körünk jelentős részét adja a cement- és mészipart érintő hazai és EU-s környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági tárgyú jogszabály-tervezetekkel, műszaki irányelv-tervezetekkel kapcsolatos egységes iparági álláspontot tükröző hatásvizsgálatok, elemző, döntés-előkészítő, szakértői anyagok készítése és továbbítása a hazai döntéshozók, jogalkotók, illetve az Európai Cementipari Szövetség, a CEMBUREAU felé.

További feladataink közé tartozik a REACH és a CLP (osztályozás, címkézés, csomagolás) rendelet cement- és mészipari alkalmazásának segítése, biztonságtechnikai adatlapok készítése, a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidról szóló megállapodás (NEPSI) pontjainak a cement- és mészüzemekben történő alkalmazásának támogatása, jelentések készítése, valamint a CO2 kibocsátás-kereskedelmi rendszerrel kapcsolatos iparági tevékenységek végzése.

Kapcsolat:

Viziné Csősz Anita, csosza@cemkut.hu

+36 30 986 7078